Copyright en disclaimer

Praktijk Aequi-Libre (hierna te noemen wij, ons of onze) verleent je hierbij toegang tot deze website en nodigt je uit de hier aangeboden diensten en/of producten af te nemen.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou een mededeling te hoeven doen.

Over aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen en content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ons. In het bijzonder zijn alle prijzen en voorwaarden op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ons. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Informatie op deze website
De informatie op deze website is voor particulier gebruik en heeft als doel kennisverbreding en het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie niet volledig juist of actueel is. Voordat u besluit om gebruik te maken van informatie op deze site wordt u dringend verzocht om contact op te nemen met een orthomoleculair arts of therapeut. De informatie op deze website is geen vervanging van een persoonlijk medisch advies. Raadpleeg bij medicatiegebruik, ziekte of twijfel altijd een arts. Praktijk Aequi-Libre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze website. Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze site te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Praktijk Aequi-Libre is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Praktijk Aequi-Libre beschikbaar is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.